Nawigacja

Sobota 28.11.2015

Ilość odwiedzin: 151302

Nawigacja

Wiadomości

Są kolejne sukcesy?

Witajcie na naszej stronie internetowej!

Łączę wyrazy szacunku
i globalnej czci*
Staszek Srokowski

* tak miał zwyczaj podpisywać listy  nasz patron
 

Jubileusz

14 listopada 2015 roku był szczególnym dniem w historii Szkoły Podstawowej w Srokowie. To dzień przekazania szkole nowego sztandaru, 70 rocznica jej istnienia i 35 - lecie nadania jej imienia.

Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym, do której oprawę muzyczną przygotował  zespół Wody Jordanu, podczas której ksiądz prałat Kazimierz Sawostianik dokonał poświęcenia sztandaru i wygłosił okolicznościowe kazanie.

Po liturgii, w podniosłej atmosferze, z udziałem orkiestry dętej, uczestnicy uroczystości przemarszowali do szkoły.

Przed budynkiem szkoły odbyła się kolejna część uroczystości. Umieszczoną na ścianie szkoły tablicę pamiątkową poświęcił ksiądz prałat, a odsłonięcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Kamiński i przewodnicząca samorządu uczniowskiego Gabriela Kukuła.

Następnie wszyscy zebrani przeszli do szkoły, gdzie odbyła się druga część ceremonii prowadzona przez Panią Lucynę Pelc, którą rozpoczął międzypokoleniowy polonez w wykonaniu nauczycieli,absolwentów, uczniów i pracowników szkoły.

Głos zabrała dyrektor szkoły Jadwiga Zając, która powitała przybyłych na uroczystość  a w szczególności:

Pana Ryszarda Niedziółkę- Starostę Powiatu Kętrzyńskiego;

Pana Andrzeja Ciołka- Starostę Powiat Gołdapskiego;

Pana Aleksandra Kamińskiego- Przewodniczącego Rady Gminy Srokowo, Radnych Gminy Srokowo;

Panią Alicję Kamińską- Członka Zarządu Powiatu Kętrzyńskiego;

Pana Franciszka Andruszkiewicza- Wójta Gminy Srokowo;

Pana Zenona Piotrowicza - Nadleśniczego Nadleśnictwa Srokowo;

Panią Ewę Dudek- Przewodniczącą Komisji Oświaty;

Proboszcza parafii Księdza prałata Kazimierza Sawostianika, Księdza wikarego Adama Brończyka

Panią Małgorzatę Cwalinę- Skarbnika Gminy Srokowo;

Panią Małgorzatę Chociełowską - Sekretarza Gminy Srokowo

Fundatorów sztandaru i sponsorów

Przedstawicieli Straży Granicznej- sierżant Marię Gadzis i chorążego Mariusza Staworko;

Przedstawiciela Powiatowej Policji w Kętrzynie - aspiranta Tomasza Deszczyńskiego;

Przedstawiciela Powiatowej Straży Pożarnej w Kętrzynie- Piotra Kimbara;

Pana Dariusza Kowalskiego- Dyrektora Gimazjum nr 1 w Srokowie;

Panią Czesławę Gwóźdź- wieloletniego Prezesa  Zarzadu Oddziału ZNP w Srokowie;

Panią Iwannę Oryńczak- Prezesa Zarządu Oddziału ZNP w Srokowie

Sczególnie gorąco powitano byłych dyrektorów szkoły: Pania Jadwigę Radawiec, Panią Janinę Wakszyńską, Pana Jana Pietrzaka, Pana Bogusława Kozickiego, fundatorów sztandaru i sponsorów jubileuszu, emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi i administracji,absolwentów, którzy przybyli na uroczystość, Radę Rodziców na czele z Przewodniczacą Panią Barbarą Budrewicz, Grono Pedagogiczne Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów.

Po wprowadzeniu na salę i powitaniu Pocztów Sztandarowych odśpiewano hymn państwowy. Po przemówieniu byłego dyrektora szkoły Jana Pietrzaka nastąpiło pożegnanie starego sztandaru.

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia przekazania społeczności szkolnej sztandaru. Zgodnie z tradycją rodzice przekazali sztandar Dyrektorowi Szkoły. Dyrektor  Jadwiga Zając podziękowała za tak cenny dar zapewniając, że będzie on symbolem wartości, które są i bedą fundamentem pracy wychowawczej szkoły.

Dyrektor przekazała sztandar przedstawicielom uczniów z prośbą, aby był noszony z honorem, gdyż jest on symboelm patriotyzmu.

Były Dyrektor szkoły Pan Boguslaw Kozicki przedstawił 70- letnią historię szkoły w postaci multimedialnej. Po czym minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych nauczycieli i pracowników szkoły.

W dowód wdzięczności fundatorom sztandaru wręczono pamiątkowe statuetki a sponsorom jubileuszu upominki.

Kolejnym punktem było wbicie w tablicę pamiątkową symbolicznych gwoździ, którego dokonali fundatorzy sztandaru.

Przemówienia honorowych gości, odczytanie życzeń Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty Pani Grażyny Przasnyskiej oraz byłego Gminnego Inspektora Szkół Anny Rudź, zakończyły oficjalną część uroczystości. Wszyscy zebrani mogli się udać do ,,Kawiarenki Wspomnień". Ileż wzruszeń i radości dostarczało przekładanie kart starych kronik, oglądanie zdjęć z wycieczek, zdjęć koleżanek i kolegów, odczytywanie wpisów w kronice. Do jubileuszu nawiązywały także specjalnie zaprojektowane pamiątki okolicznościowe, którymi obdarowano gości.

Po przerwie pani Aneta Wereda prowadząca część artystyczną  zaprosiła w ,, Podróż międzypokoleniową" , w której zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły i ich rodzice, absolwenci. Jako pierwsi wystąpili uczniowie klasy  V w tańcu krakowiak, przygotowanym przez p.Darię Oryńczak. Kolejnym punktem programu był pokaz mody ,, Wehikuł czasu" , w którym pokazano zmianę stroju szkolnego na przestrzeni wieków. W pokazie wzięli udział uczniowie z klas III, V i VI, oraz mamy, które wcieliły się w rolę belfrów. Pokaz przygotowany byl pod kierunkiem pań: Danuty Mudryk i Doroty Oryńczak. W tańcu ,, Poleczka" przygotowanym pod kierunkiem Ireny Drabyk i panów Vłodzimierza Deneki, Igora Huli zaprezentowali się uczniowie klasy III. Wesołą scenkę ukazującą godziną wychowawczą przedstawili mali artyści z klasy V pod kierunkiem pań Małgrzaty Kowalskiej i Marii Gackiewicz. Finałowym punktem był występ artystów z grupy ,, Cyrk mały, ale doskonały", którym opiekują sią panie : Aneta Wereda i Aneta Milewska.

Rocznica 70-lecia szkoły stała się wspaniałą lekcją historii dla najmłodszego pokolenia uczniów, a dla byłego grona pedagogicznego i absolwentów świętem wspomnień.


 

 

 

 

 

Podziękowanie

  ,, Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa.....

wtedy proste - ,, dziękujemy "- zawiera wszystko, co chcemy  wyrazić"

Uroczystości nie mogłyby się odbyć w tak godny i uroczysty sposób , gdyby nie zaangażowanie nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców i przyjaciół szkoły, którzy włożyli wiele pracy w przygotowanie i obsługę  całej imprezy.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w organizację jubileuszu szkoły.

Fundatorzy sztandaru: Rada Rodziców SP Srokowo, Rada Gminy Srokowo, Mieszkańcy Gminy Srokowo, Halina i Andrzej Rusieccy, Nadleśnictwo Srokowo, Rada Pedagogiczna  SP w Srokowie, ks. Adam Brończyk, Leszek Marek Kaczmarczyk, Danuta i Franciszek Andruszkiewiczowie, Andrzej Ciołek, Małgorzata i Piotr Chociełowscy, Elżbieta i Leszek Czyżowie, Alicja i Aleksander Kamińscy, Julian Karaszewski, Monika Kowalska, Michał Krasiński, Janusz Kurowski, Ryszard  Niedziółka, Zbigniew  Niedziółka, ks. Dariusz Sobieraj, Czesław Urbanik, Koło Łowieckie ,, Słonka",  Rejonowe Koło Pszczelarzy w Srokowie.

Uroczystości sponsorowali finansowo i rzeczowo: Philips Lighting Poland SA Oddział w Kętrzynie, Nadleśnictwo Srokowo, MTI- Furninova Polska, Andrzej Szczucki, Paweł Iwaniura, Jan Pietrzak, Regina wieczorek, Irena i Dariusz Drabykowie, Krystyna Narbutowicz, ks.Kazimierz Sawostianik, Beata Beyer, dyrektor GOK w Srokowie Janusz Januszewski, Vłodzimierz Deneka, Igor Hula, Agnieszka Pudło, Władysław Hałak, Władysław  Mełech, Józef  Łastówka , Janina Wakszyńska.

Radzie Rodziców za ufundowanie tablicy pamiątkowej.

Wszystkim sponsorom i darczyńcom oraz niewymienionym z nazwiska tym, którzy w jakikolwiek sposób pomagali, kwestowali, piekli ciasta, organizowali oraz obsługiwali poszczególne stanowiska, robili zakupy, pilnowali ładu i porządku, przygotowali poczęstunek, zadbali o wystrój i dekorację, pomogli przy sprzataniu, jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.

Dyrektor szkoły Jadwiga Zając

 

 

 

 

 

1 kwietnia 2015 r.

W środę szóstoklasiści przystępują do egzaminu. W związku z tym uczniowie klas I-V mają dzień wolny od nauki. Oddziały przedszkolne pracują bez zmian. 1 kwietnia zajęciami świetlicowymi objęte zostaną wszystkie dzieci, które nie mają możliwości pozostania w domach.

Przerwa świąteczna trwa od 2 do 7 kwietnia.

Szóstalom życzymy POWODZENIA :)

Jeśli nie znasz odpowiedzi na to pytanie WARTO przyjść do szkoły 5 lutego.
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że gościć będziemy muzyka, który kilka lat temu zainteresował się tą techniką gry na gitarze i stosuje ją z powodzeniem.
Łukasz Bałdyga odwiedzi nasze zajęcia muzyczne i zaprezentuje swoje umiejętności, które już dziś możecie podejrzeć w Internecie.

Dla wszystkich, którzy są ciekawi świata :) Fingerstyle

Inspirująca zabawa

Ferie za pasem

2- 6 luty 2015 r

 

DZIEŃ I   2.02.2015 (poniedziałek)

“Akrobatyka i gimnastyka nie tylko podniebna”

DZIEŃ II   3.02.2015 (wtorek)

Fabryka niespodzianek” warsztaty plastyczne dla odważnych

DZIEŃ III  4.02.2015 (środa)

Ferie z pędzlem” – zajęcia dla młodych mistrzów malarstwa

“Nie taki cyrk straszny” – otwarte warsztaty cyrkowe

DZIEŃ IV  5.02.2015 (czwartek)

Pokaz i trening taekwon-do

“A to nam w duszy gra”- muzykowanie na czym się da  i jak się umie

DZIEŃ V  6.02.2015 (piątek)

Pierożkomania” (+ konsumpcja!)

Pokaz Mody (z nagrodami)

 

Dobrych Sąsiadów prosimy o podwiezienie dzieci spoza Srokowa, jeśli nie będzie możliwe zorganizowanie dowożenia.

ORGANIZATORZY:  Rodzice i Szkoła

 

CODZIENNIE

  • Oczekujemy  Waszego przybycia w godz. 9-13. Rodzice mile widziani!
  • Poczęstunek w formie domowego ciasta i napojów ciepłych i zimnych.
  • Konwent Gier Planszowych – gry, jakich nie znacie! KAŻDY znajdzie tu gry, od których się nie oderwie! Firma REBEL udostępnia nam ok. 300 gier planszowych nowej generacji.

 

 

Dziki Zachód w Srokowie

 


 

 


Oj, działo się, działo! Wyjazd cyrkowy uważam za UDANY. Zanim pozbieramy myśli i zdjęcia...

http://www.boguchwala.pl/aktualnosci/art1551,warsztaty-cyrkowe-czyli-pedagogika-zabawy-po-srokowsku.html

Szkolna Choinka 2014 w SP w Srokowie odbyła się  25 stycznia pod hasłem „PIRACI ZE SROKOWA”.

 Zaczęliśmy o 11.00 wspólnym zaśpiewaniem szanty „Kiedy szliśmy przez Pacyfik…” Pomysłodawcami i prowadzącymi byli nauczyciele Szkoły Podstawowej:  A. i C. Borochowie, A. Małecka, K. Jędrzejewska.

Główną atrakcją było goszczenie przedstawicieli Żeglarskiego Klubu „KAPER” z Kętrzyna panów Pawła Abramowicza, Piotra Abramowicza, Cezarego Letkiewicza, Andrzeja Barczaka.

Serdeczne podziękowanie za przybliżenie wiadomości o żeglarstwie i pogadance o bezpieczeństwie zachowania się nad wodą.

Kolejnym punktem choinki były występy uczniów i wychowawców ze wspólnym klasowym śpiewaniem szant i piosenek żeglarskich. Wszyscy otrzymali za występ złote dukaty i drobne upominki.

Drugą atrakcją w tym dniu był występ „Cyrku małego, ale doskonałego” pod kierunkiem p. A. Weredy. Drżeliśmy z przejęcia,  cyrkowcy pokazali na co ich stać.

Dziatwa szkolna postarała się o atrakcyjne stroje piratów, co uatrakcyjniło imprezę. Dziękujemy Radzie Rodziców za przygotowanie Kawiarenki a rodzicom za upieczenie ciast.

Wszystko zostało zorganizowane dzięki sponsorom :

Dyrektor SP p. B. Kozicki, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.

Dekoracja powstała dzięki wykonaniu p. B. Budrewicz, p. U. Niskiej, p. A. Małeckiemu, p.  M. Biernackiej, p. R. Mrówce, p. A. Pollej.

„Srokowscy Piraci” napadli na Mikołaja Św., a łupy rozdali dzieciom. Choinka zakończyła się ok. 15.00

Życzymy wszystkim bezpiecznych i udanych ferii zimowych.

Anna Małecka

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im.prof. Stanisława Srokowskiego w Srokowie z Filią w Solance
    ul. Szkolna 3
    11-420 Srokowo
  • (0-89)753-40-01

Galeria zdjęć